You cannot copy content of this page
На головну / ГРОМАДА / РІШЕННЯ XIV СЕСІЇ ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РІШЕННЯ XIV СЕСІЇ ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Горностаївська селищна рада Херсонської області XІV сесія селищної ради ІX скликання

РІШЕННЯ № 741 від 24.12.2021
Про бюджет Горностаївської селищної
територіальної громади ради на 2022 рік
21514000000

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення обласної ради № 391 від 17.12.2021 року «Про обласний бюджет Херсонської області на 2022 рік» Горностаївська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2022 рік:
* доходи бюджету Горностаївської селищної територіальної громади у сумі 142 537 050 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади — 139 658 425 гривень та доходи спеціального фонду бюд-жету громади — 2 878 625 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
* видатки бюджету Горностаївської селищної територіальної громади у сумі  142 537 050 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади — 139 533 037 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади — 3 004 013 гривень;
* повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Горностаївської селищної територіальної громади — 250 000 гривень;
* надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади у сумі 250 000 гривень;
* профіцит за загальним фондом бюджету Горностаївської селищної територіальної громади у сумі 125 388 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
* дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 125 388 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
* оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Горностаївської селищної територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,04 відсотки видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;
* резервний фонд бюджету Горностаївської селищної територіальної громади у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Горностаївської селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат бюджету Горностаївської селищної територіальної громади на реалізацію селищних програм у сумі 12 855 844 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді бюджету Горностаївської селищної територіальної громади на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Горностаївської селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України, трансферти з обласного бюджету Херсонської області та бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади визначені статтею 93 БКУ, а також трансферти, передбачені Законом України «Про державний бюджет на 2022 рік».
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Горностаївської селищної територіальної громади на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.
3) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Горностаївської селищної територіальної громади є видатки загального фонду на:
— оплату праці працівників бюджетних установ;
— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчування;
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
— поточні трансферти місцевим бюджетам;
— соціальне забезпечення;
8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Горностаївської селищної ради Херсонської області у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти бюджету Горностаївської селищної територіальної громади на депозитах в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Горностаївської селищної ради Херсонської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Горностаївської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів бюджету Горностаївської селищної територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності відповідним рішенням селищної ради про бюджет Горностаївської селищної територіальної громади;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
* здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
* оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених їм лімітів споживання.
5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.
11. Дозволити фінансовому відділу Горностаївської селищної ради Херсонської області у процесі виконання бюджету Горностаївської селищної територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету громади здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням селищної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
12. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
13. Додатки № 1, 3, 4, 5, та 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності.
Селищний голова Д.В. Ляхно

З додатками до рішення можна ознайомитись на сайті селищної ради https://gornostaivska-gromada.gov.ua/

Про Горностаївка INFO

Перевірте також

Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?

Із початком повномасштабною війни Росії проти України депутати спростили ввезення товарів з-за кордону, зокрема скасували …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *